آموزش موتور اسپیندل cnc

موتور اسپیندل ( Spindle Motor cnc) از دیگر قطعات اصلی دستگاه حکاکی را روی سطح انجام داد. اساس کار اسپیندل موتور، به حرکت در آوردن (چرخاندن) ابزار که هر چه سریع تر باشد. موتور اسپیندل از دیگر قطعات اصلی دستگاهحکاکی را روی سطح انجام داد. اساس کار اسپیندل موتور، به حرکت در آوردن (چرخاندن) ابزار که هر چه سریع تر باشد.

سرعت اسپیندل( speed Spindle)

 spindle motor
spindle motor

این دستگاه، سیستمی است. که برای سرعت های بیشتر 10000دور در دقیقه طراحی و ساخته می شود. و با پیشرفت تکنولوژی به سمت سرعت های بیشتر می رود.سرعت قابل قبول برای استفاده در صنایع چوبی 18000دور بر دقیقه تا 24000دور بر دقیقه و یا 36000دور بر دقیقه است. که اگر بیشتر باشد می تواند باعث سوختگی و تغییر رنگ چوب شود. برای کنترل سرعت اسپیندل از اینورتر استفاده می شود.

قدرت اسپیندل:(power spindle)

هر چه قدرت اسپیندل موتور cnc بیشتر باشد. می توان از ابزار بزرگ تری استفاده کرد. و سطح بیشتری را براده برداری کرد. که در نهایت باعث سرعت ماشین کاری بیشتری می شود. همچنین قدرت بیشتر باعث می شود احتمال گیر کردن ابزار در حین کار کاهش یابد و در نتیجه عمق بیشتری را براده برداری کرد. ولی باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که باید از ابزار قوی تری نیز استفاده کرد. چوبCNCمعمولا قدرت لازم برای دستگاه های 3کیلووات و بیشتر توصیه می شود.

ابزار گیر:

1:مورس

  • یک قلم بند مخروطی داخل قسمت مخروطی اسپیندل قرار گرفته و با فشار هوا فیکس می شود.
  • در این روش تعویض ابزار سریع و راحت انجام می شود.
  • از این روش در اسپیندل هایTools changeکه تعویض ابزار به صورت اتوماتیک انجام می شود استفاده می شود.

2- ER Collet:کولت

ER Collet
ER Collet

مخروطی شکل است که 7-2 قطعه ای است.

که اصطلاحا فشنگی نامیده می شود. که مانند شکل در قسمت سر اسپیندل قرار می گیرد.

با بسته شدن مهره فشنگی داخل رفته و ابزار را در محل خود محکم می کند.

سایر آموزشهای سایت مشاهده نماید

, ,