تابلو برق (Electrical panel cnc)

تابلو برق دستگاه سی ان سی-(Electrical panel cnc)

Electrical panel cnc
Electrical panel cnc

تابلو برق دستگاه سی ان سی(Electrical panel cnc) همانطور که از اسمش پیدا است. میتوان به عنوان مغز متفکر cnc نام برد.

همانند مغز انسان تمام اطلاعات به آن وارد میشود. و خروج پیدا میکند. تابلو برق شامل موارد زیر است.

  • کنتاکتور ها
  • ترمینال ها
  • منبع تغذیه
  • بوردها
  • درایورها
  • شصتی های روشن و خاموش کردن دستگاه

ملحقات دستگاه سی ان سی

در دستگاه سی ان سی اجزای دیگری دارد. علاوه بر موارد نام برده شده بر روی دستگاه نصب میشود.

  • ملحقات برق و انرژی چین ها بروی شاسی
  • تابلو های جانبی وسیم کشی
  • انواع سنسور -تابلو برف کنترل حرکت
  • حرارت -لقی – مکان یابی

تجهیزات اضافه(لوازم جانبی)

بر خالف این نام این تجهیزات اصلا اضافه نیستند ولی می توان با استفاده از آنها در افزایش سرعت اپراتور ، بهتر کار کردن دستگاه، دور از گرد و غبار قرار دادن و یا افزایش امکانات استفاده کرد. که تنها به شرح چندی از مهمترین وکاربردی ترین آن ها آنها در دستگاه سی ان سی بسنده می کنیم.

مکنده دستگاه سی ان سی

این دستگاه می تواند با نصب در کنار دستگاه سی ان سی به وسیله یک لوله متحرک که در جای مخصوص کنار ابزار کار نصب می شود، از پخش شدن گرد و خاک ها یا همان خاک اره ناشی از کار کردن بر روی قطعه چوبی به وجود می آیند در هوا و اطراف دستگاه جلو گیری کرد که این دستگاه می تواند به حد قابله ملاحظه ایی از خرابی، لقی و جرم گرفتن ریل ها و قطعات جلو گیری کند.

مکنده دستگاه سی ان سی
مکنده دستگاه سی ان سی


, ,