برای راهنمای دانلود فایل از سایت شما باید این مراحل رو طی کنید. این نوع دانلود وابسته به سایت shorte میباشد

ابتدا روی دکمه ی دانلود کلید کنید.(First, click on the download button)

نمونه این راهنما دانلود مدل تاجدار سه بعدی میباشد.

راهنمای دانلود از سایت
راهنمای دانلود از سایت

2.آزمایش انسانی را رد کنید.(Reject human testing)

راهنمای دانلود از سایت

3.اجازه بدهید شمارش تمام شود.(Let the countdown end)

راهنمای دانلود از سایت

4 روی گزینه skip ad کلیک کنید.(Click the skip ad button)

راهنمای دانلود از سایت

5. بعد از این گزینه وارد صحفه ی دانلود میشوید.(Enter the download page for you)

راهنمای دانلود از سایت

6. مرحله آخر دریافت لینک دانلود اصلی میباشد.(The final step is to download the original download link)

راهنمای دانلود از سایت

سلام امیدوارم از این که دانلود اینگونه هست ناراحت نشده باشید. این شیوه ی دانلود برای این است که برخی از هزینه های سایت جبران شود.

چون شما میدانید. 90 درصد طرحها رایگان میباشد. امیدوارم با ایجاد این سایت توانسته باشم کمکی به جامعه ی هنر و طراحی کرده باشم

تمام طرحهای سه بعدی به همین شیوه قابل دانلود میباشند(
راهنمای دانلود فایل )