مدل تاج مکمل 1 مخصوص سی ان سی

تاج مکمل
تاج مکمل
نامفرمتسایزنوع دانلودقابلیت اجرا

مدل تاج مکمل
STL135mgرایگانcnc

توضیحات: مدل تاج مکمل


این مدل یکی از طرحها در این سایت میباشد. که شما در بسیاری از موارد به آن نیاز خواهید داشت. و اگر کمی در این طرح دقت کنید.

یکی از طرحهای است که تکه و ناقص است. بخاطر همین ناقص بودن بهتر از طرحهای کامل است؟

اما چرا بهتر است بهتون میگم شما در این طرح میتوانید. در همه جا و برای کاربرد های گوناگون استفاده کنید.

موارد کاربردی که من در نظر دارم شامل موارد زیر است.

1.استفاده در تاج ورودی و خروجی درب

2.برای درب های منبت

3برای قاب آییته های ایستاده و دیواری

4.برای مبل های منبت

اما شما میتوانید با تغیر قطر و سایز طرح در همه ی موارد بالا از ان استفاده کنید.

امیدوارم راضی باشید.

, ,