آموزش و شناخت اجزائ cnc

شناخت شاسی cnc:

در آموزش اجزائ cnc شاسی دستگاه را میتوان بیس دستگاه نامگذاری کرد. که همهی اجزای سی ان سی به ان متصل میشوند.

شاسی سی ان سی از اتصال پیدا کردن اجزای مختلفی تشکیل شده است.

مانند:

  • ستونها -پل ها – لچگی ها
  • تسمه ی کناری و روی -ریل های حرکتی -بال اسکرو-
  • چرخ دنده ها -چر مارپبچ

برای ساخت و ونتاژ این قطعات باید از اکانات خاص و دقیقی استفاده بشود

. تا بتوان دستگاه را با نرم افزار های خاص آن مورد استفاده قرار داد.( Work Solid یاCATIA )مثال جهت برش آهن ها و پروفیل ها از دستگاه اره نواری استفاده می شود. که به صورت دروازه ی بالا و پایین میرد.

باید بر روی سرعت برش دقت چاشنی شود. که در صورتی که سرعت برش کمتر از سرعت پایین رفتن باشد.

عقب افتادن تیغه اره اندکی کج شده این زاویه دار شدن تا انتهای برش ادامه یافته و قطعه کج بریده می شود.عملیات خال جوش زدن و جوشکاری شاسی باید روی سطح کامال تراز انجام بگیر که معمولا از شلنگ تراز استفاده می شود.

نکته دیگر این است که اندازه ها باید کاملا دقیق باشند. در صورتی که اگر برای جا زدن پل ها از ضربه استفاده کنیم باعث دفرمگی شده و ایجاد خطا می شود.

آشنای با محورهای دستگاه CNC

محورها:آشنای با محورهای دستگاه CNC

در آموزش اجزائ cnc همان طور که در شکل می‌بینید درآشنای با محورهای دستگاه CNC

محور X دستگاه از سه قسمت تشکیل شده است قسمت رویی را که به عنوان پل می‌شناسیم

این قسمت به دلیل بزرگی به همراه شاسی از صفحه تراش‌های دروازه ایی استفاده می‌کنند.

همانند شاسی به محورها متعلقاتی نصب و اضافه می‌شوند. 
پس از به U شکل تبدیل کردن ورق محور تسمه زیر ریل‌ها وهمچنین تسمه‌های نگهدارنده ابتدا و انتهای بال اسکرول و زیر موتور جوش داده می‌شوند.

در دستگاه‌های قدیمی‌تر برای انتقال حرکت در محور X و Y از بال اسکرول استفاده می‌شد. که این روش دارای معایبی است.

مثال به دلیل فاصله زیاد دو ریل و بال اسکرول، لقی حرک در دو طرف میز کاملاً مشهود بود.

برای کاهش خطا و لقی اکثر شرکت سازنده دستگاه‌های CNC مانند EXCITECH از سیستم چرخنده در کناره‌ها استفاده می‌کنند.

تا جلو لقی ناخواسته را بگیرند. اما باز هم این سیستم با به حد اقل رساندن لقی شاید کمی لقی مجازی داشته باشد.

اندکی از شرکتها با خلاقیت خود این سیستم را با سیستم استفاده دو بال اسکرول باز هم بهبود بخشیدند

. زیرا این روش توانسته هزینه بسیار بالای مهره گردان‌ها را حذف کند.

محور -z

ین محور با توجه به این که اسپیندل روی آن نصب می شود. در اکثر شرکت ها برای انتقال حرکت در راستای Z و کم بودن فاصله مانور دستگاه در این راستا که حدود 22 تا25 سانتی متر است. که میتواند با مقدار اندازه ابزار کمتر یا بیشتر هم شود از سیستم بال اسکرول استفاده می شود.

این محور نیز قطعات برای نگهداری اسپیندل استفاده می شود را دارا است. 

 محورهای x-y :

به این دو محور قطعات و اجزایی مانند موتورها، نگهدارنده ابتدا و انتهایی بال اسکرول یا ریل ها جک بالا برنده، ریل ها انتقال حرکت، سنسورها و… روی آنها نصب می شوند.

, , ,