ماکت ماشین TOYOTA

 ماکت ماشین  TOYOTA
ماکت ماشین TOYOTA

توضیحات : ماکت ماشین TOYOTA

دانلود رایگان بهترین مدل های لیزر و برش در مدلها . این مدل که براتون قرار دادم یکی از پرطرفدار ترین مدلهای ماکت ماشین است . برای کسای که عشق ماشین هستند .

ماکت ماشین TOYOTA عالی میباشد. که میتوانید روی انواع چوب با قطر نازک موردنظر اجرا کنید.امیدوارم از این مدل لذت ببرید.

نامفرمتسایزنوع دانلودقابلیت اجرا
ماکت ماشین TOYOTA cdr225kbرایگانcnc wood -laser cut

, , , ,