آشنایی با دستگاه پمپ وکیوم

آشنای با دستگاه پمپ وکیوم
این دستگاه (پمپ وکیوم) هم در اطراف دستگاه CNC قرار می گیرد. که با استفاده از چند لوله از زیر به صفحه کار دستگاه متصل می شود. و می تواند از طریق روزنه های مخصوص خود قطعه کار را با استفاده از قدرت مکندگی بالا، هوا بین صفحه کار و قطعه کار را بکشد. تا قطعه مورد نظر کاملا بدون حرکت بر روی صفحه کار قرار بگیرد. که این امر موجب افزایش سرعت کار اپراتور می شود. و می تواند با استفاده از فشار دادن چند کلید که معمولا روی تابلو برق است از آن استفاده کند.

مراحل آماده کردن پمپ وکیوم:
1.پرکردن محفظه یاتاقان ها با روغن مناسب
2.برسی سطح روغن در محفظه یاتاقانها
3.در سرویس تعویض سیستم آب خنک کننده
4.اطمینان از روان چرخیدن دستگاه
5.باز کردن ولو هواگیری
6.باز کردن جزئی ولو ورودی جهت ورود مایع
7.بستن شیر تخلیه پس از هواگیری
8.باز کردن ولو ورودی پمپ به طور کامل
9.باز کردن جزئ ولو خروجی
10.چک کردن کلیه قسمت ها از نظر نشتی

هواگیری پمپ های گریز مرکز:
پمپ های گریز از مرکز قبل از راه اندازی باید با هواگیری شوند یا به عبارت دیگر باید از مایع پر شوند در غیر این صورت بازدهی انها کاهش میابد سپس ثانیا باعث عدم روانکاوی قطعات داخلی از قطعات داخلی اعم از رینگ های فرسایشی بوش ها مکانیکال سیال ها … میشود

پمپ وکیوم
پمپ وکیوم
, ,